Co víc si přát? v Cetkovicích

14.03.2019

V sobotu 23. února 2019 pozval Kulturní, školský a sportovní výbor při ZO do našeho kulturního domu ochotnické divadlo NaŽivo z Velkých Opatovic s černou komedií Romana Krejčíře "Co víc si přát?". Jedná se o autorský počin pana Krejčíře. 

 Při zamyšlení před představením nad názvem nás nic nenapadlo, o čem to může být. Začátek se zdál trošku rozpačitý. Bylo to "tlachání" tří žen ve "zkrášlovacím" salonu. Postupně se však děj rozvíjel. Nechyběl i pohádkový prvek v podobě zvláštní víly, která splní tomu, kdo najde zvoneček, jedno přání. To přání splní až nečekaně přesně a jeho důsledky pak mohou být fatální. Naštěstí kouzelnou formulkou můžete toto přání vrátit zpět. Toto představení bylo zároveň poučné a poplatné dnešní době. Je vidět, že si málokdy dokážeme přát to, co je nezištné a nikomu nemůže uškodit. I v životě někdy nedokážeme domyslet všechny důsledky svého konání a ty mohou mít pro nás sebedestrukční charakter. Všichni bychom pak chtěli vidět dopředu naší budoucnost. A když se něco nepovede, mít po ruce "vracecí" zaklínadlo "Hedviko, vem si mě!" a vše vrátit na začátek. Celé představení doprovázela hudba s autorskými písněmi týkajících se jednotlivých dějství. Mezi herci nechyběla i cetkovická Romana Špidlíková. Celkem divadlo zhlédlo cca 100 diváků, kterým se líbilo. 

                                                                          zdroj: Cetkovický zpravodaj ( Březen) - Petr Horák